Följ IT&Telekomföretagen

Pressinbjudan frukostseminarium den 22/11: IT&Telekomföretagen presenterar ”IT-kompetensbristen - en rapport om den svenska digitala sektorns behov av spetskompetens”

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2017 07:00 CET

Ett underskott på i storleksordningen 70 000 personer med IT- eller digitalt relaterad kompetens befaras till år 2022 om inte särskilda insatser görs.

Den genomgripande digitalisering som pågår i Sverige och globalt har gjort att den digitala sektorn har blivit näringslivets starkaste tillväxtkraft. Nu hotas sektorns fortsatta utveckling av brist på spetskompetens. Ett underskott på i storleksordningen 70 000 personer med IT- eller digitalt relaterad kompetens befaras till år 2022 om inte särskilda insatser görs.

Kompetensbehovet inom IT- och telekombranschen och hela den digitala sektorn är både akut och strukturellt vilket innebär att en rad åtgärder, och inte bara enskilda insatser, är nödvändiga. Om dessa åtgärder realiseras har Sverige goda möjligheter till fortsatt tillväxt och konkurrenskraft, och att leva upp till regeringens målsättning att vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter, men det är nu mycket hög tid att agera.

Välkommen till en presentation av rapporten, och en diskussion kring de åtgärder vi menar är nödvändiga för att råda bot på kompetensbristen.

Deltagare:

Fredrik von Essen, näringspolitisk expert med ansvar för kompetensförsörjningsfrågor, IT&Telekomföretagen

Carl-Johan Hamilton, grundare och vVD Ants Code at Heart, ordförande i IT&Telekomföretagens IT-kompetensråd

Maria Stockhaus, riksdagsledamot (M), ledamot i utbildningsutskottet, f.d. kommunalråd Sollentuna

Khashayar Farmanbar, kommunalråd i opposition (S) i Nacka och fd. IT-bolags-VD 


Datum: 22 november 08:00 - 09:00

Plats: Rålambshov/Konradsbergsskolan, Rålambsvägen 22 (A-huset plan 5) Stockholm

Anmäl gärna ditt deltagande här: https://response.questback.com/itf/22november2017 

Vill du ta del av rapporten på förhand? Kontakta gärna Sofia Yngwe enligt nedan.

IT&Telekomföretagen – en motor för digitaliseringen av Sverige. IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och telekomsektorn.Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom.Vi är närmare 1200 medlemsföretag som tillsammans har omkring 100 000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera